Ronald Wiedijk

Microsoft .NET Developer

ik ben solosoft

Mijn naam is Ronald Wiedijk en ik ben sinds 2005 werkzaam als programmeur, webdeveloper en systeembeheerder (maar ik schrijf al software sinds mijn 14e).

Sinds 2022 heb ik deze werkzaamheden ondergebracht in mijn eenmanszaak, zodat ik fulltime bezig kan zijn met mijn passie; Het maken van goede en gebruiksvriendelijke software.

en dit doe ik

De wensen en problemen van mijn klanten vertalen naar degelijke software, die eenvoudig onderhoudbaar en uitbreidbaar is.

Hoe ik dat bereik kunt u lezen in mijn filosofie.

Ook voor u?

dan is het wel zo handing als u weet hoe u mij kunt bereiken, gebruik hiervoor het contactformulier of klik op de link in het menu 'Contact'

een goed plan

Wanneer bestaande software niet voldoet bent u aangewezen op het ontwikkelen van een oplossing die uw bedrijfsspecifieke processen automatiseert. Maatwerksoftware heeft enorm veel voordelen: Niet alleen is de software specifiek gericht op uw bedrijfsvoering, maar u kunt het laten meegroeien met uw organisatie.Voordat u kiest uw eigen software te ontwikkelen is het belangrijk te beseffen dat het realiseren van een maatwerkoplossing veel meer omvat dan het hebben van een goed idee. Het belangrijkste aspect is gelegen in de inventarisatie van bijbehorende processen en wensen die spelen in uw bedrijf.

een goed ontwerp

Daarom is het noodzakelijk om allereerst tot een goed uitgewerkt functioneel ontwerp te komen op basis waarvan de technische eisen vastgesteld kunnen worden en een haalbare planning kan worden afgegeven.

Maar ook een dergelijk ontwerp is niet zaligmakend; wensen kunnen veranderen onder de invloed van voortschrijdend inzicht of marktwerking en het typeert een flexibel ontwerp(er) dergelijke wijzigingen te allen tijde te kunnen meenemen. Ook wanneer er al begonnen is met het ontwikkelen van de applicatie.

een goede aanpak

Ongeacht het type maatwerkoplossing werk ik, wanneer mogelijk, volgens de methodiek van agile development. Op basis van een goed en compact ontwerp waarin rekening gehouden wordt met onderhoudbaarheid en uitbreidbaarheid, lever ik in zeer korte tijd functionele en incrementele revisies af van het uiteindelijke product. Doordat ik binnen korte perioden volledig functionerende cumulatieve updates van uw software uitlever kunt u snel met uw software aan de gang. U minimaliseert uw investering en u kunt direct de vruchten van het gebruik van uw software plukken.

een goed resultaat

Terwijl mijn planning overzichtelijk en haalbaar blijft, bent u altijd op de hoogte van de huidige voortgang en heeft u tijdens de ontwikkeling al beschikking over volledig functionele software. Tijdens het ontwikkeltraject krijgt u dus een steeds gedetailleerder beeld van het eindprodukt.U kunt wennen aan het gebruik van de functionaliteiten van uw applicatie die gereed zijn, aangeven welke onderdelen dan al verbeterd kunnen worden en alvast nadenken over nieuwe functionaliteiten voor een volgende release.

Maar, en dit is toch wel het belangrijkste, u kunt ook op elk gewenst moment bijsturen of zelfs aan de noodrem trekken!